Selam, Ben TalentBot

İşinizi elinizden almak için burada değilim!

Yapay Zeka Etik İlkeleri

İK Teknolojilerinde Yapay Zeka Destekli Talent Hunter Yaklaşımı

Manuel işe alım görevlerini otomatikleştirmede ve aday listelerini pozisyon kriterlerine göre daraltmakta değerli olduğunu kanıtlayan AI (Yapay Zekâ), daha erken aşamalarında olmasına rağmen İK Teknolojisini değiştirmeye başladı. Henüz yetenek yönetimine dair tüm süreçleri destekleyemiyor olmasına ve strateji ve sosyal ilişkiler kurmayı gerektirecek görevlerde insanların yerini asla alamayacak olmasına rağmen Yapay Zekanın İK uzmanlarına yüksek hacimli ve tekrarlayan işlerde zamandan tasarruf ettirmekte etkisi yadsınamayacak bir boyutta.

Bununla beraber, teknoloji geliştikçe Yapay Zekanın İK Teknolojisinde yer edinmesinin oluşturduğu etik ve ahlaki endişelerin dindirilmesini sağlayacak prensipler oluşturmak da önem arz ediyor. Bu prensiplerin Yapay Zekanın potansiyelinin doğru bir şekilde kullanılmasını ve ondan en sorumlu şekilde faydalanılmasını sağlaması gerekmekte.

TalentBot, yapay zekayı işe alımda aşağıdaki adımlarda kullanır:

Sohbet Botu

Yapay Zeka Kullanıcılara ve yöneticilere akıllarındaki soruları yanıtlamak adına destek sağlar.

İşe Alım Rehberi Otomasyonu

Chatbot’un yanıtlayarak sağladığı bilgilere dayanarak, Talent Hunter özelleştirilmiş iş tanımı, yetenek profili, işe alım süreci, beceri seti ve değerlendirme kriterleri ve yöntemine yönelik öneriler oluşturur.

Akıllı Ön Eleme

Yapay Zeka sistemi, algoritmanın iş tanımına ve şirket özelliklerine uygun önerilerine göre aday elemesi yapar.

Beceri Değerlendirmesi

Dahili değerlendirme araç kütüphanesini kullanarak yetkinlik değerlendirmesi.

Değerlendirme Sırasında Aday Gözetim 

Bazı değerlendirme testlerinin sağlayıcıları online değerlendirme esnasında kopyanın önüne geçmek ve bütünlüğü korumak adına gözetim seçeneği sunar. Ancak bu sistemler yüz tanıma, ırksal profil çıkarma veya insan haklarının ve özgürlüklerinin ihlalini içerecek herhangi bir kullanıma karşı ve etik kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Aday Deneyimi

Yapay Zeka işe alım ve işe başlatma süreci boyunca adaylara durumları hakkında zamanında bildirimler gönderir ve yeni işe alınanlara onboarding süreçleri hakkında bilgi verir.

İşe alımlarda Yapay Zekanın kullanmanın faydaları nelerdir: 

Talent Hunter’ın yapay zeka teknolojisine yaklaşımı

Temel Prensipler 

İnsan Zekasını Artırma:

Talent Hunter ürününde Yapay Zeka teknolojisini kullanmaktaki amacımız, manuel ve tekrarlı görevleri ortadan kaldırarak ve veri odaklı karar alma mekanizmaları sunarak kullanıcılara daha iyi işe alım kararları almakta yardımcı olmaktır.

Adillik:

Yapay Zeka sistemi tarafından her adaya eşit davranılmasını sağlamak. İnsan önyargısını engellemek, kapsayıcılığı teşvik etmek ve adil işe alım kararları alabilmek için İK uzmanları kalibrasyonundan güç alır. 

Veri Gizliliği:

Güvenlik risklerini en aza indirgemek ve gizlilik ve veri haklarını korumak. 

 

Talent Hunter olarak, operasyonlarımızda en yüksek etik standartları koruma taahhüdünde bulunuyor, işe alım ekipleri içinde iş birliğini ve kapsayıcılığı teşvik ediyoruz. Etik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve değişen düzenlemelere hızla ayak uydurarak doğru Yapay Zeka kullanımını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu yolda insanlara, eğitime ve insan hakları ve sivil özgürlüklere herhangi bir ihlali engellemeyi ön planda tutan süreçlere yatırım yapıyoruz. 

Talent Hunter’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikasına uygun olarak iş sürekliliğini sağlamak için tüm önlemleri alıyor, güvenlik ihlallerinden kaynaklanan kayıp ve riskleri en aza indirmeye; iç bütünlüğü sağlamaya ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumaya gayret ediyoruz. Teknoloji altyapımızda oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgileri ve ilgili sistemleri ilgili risklere karşı en uygun şekilde korumayı taahhüt ediyoruz. 

Talent Hunter’ın Yapay Zeka eknolojisini nasıl kullandığına ilişkin daha fazla soru için bizimle info@talenthunter.ai adresinden iletişime geçebilirsiniz.